Seawhite Kolinsky Sable Brush - set of 3

£9.50

Seawhite Kolinsky Sable brushes offer a premier brush at an affordable price.

Set contains sizes 2, 4 & 6 Round